Cat Friendly Gold

Dierenziekenhuis Veenendaal is onderscheiden met een Cat Friendly Clinc Gold level certificaat. Om dit keurmerk te mogen dragen worden een flink aantal richtlijnen nageleefd, waarin de zorg voor een stressvrij bezoek voor katten aan de kliniek altijd het voornaamste doel is.

Strenge eisen

Om een Cat Friendly Clinic gold certificering – de hoogst haalbare certificering – te halen, moet een dierenkliniek aan strenge eisen voldoen.

Denk hierbij onder andere aan:

  • Gescheiden wachtkamers en spreekkamers voor katten en honden
  • Gescheiden opnamevoorzieningen voor katten en honden
  • Een veilige, rustige schuilplaats in de opnamehokjes
  • Voorzieningen om een veilige narcose te kunnen garanderen (tubes, bewakingsapparatuur, etc.)
  • Jaarlijks een verplicht aantal uren nascholing voor dierenartsen en -assistenten over katten
  • Aantoonbaar een werkwijze waarbij vriendelijk met katten wordt omgegaan.

Wilt u meer weten over de eisen waaraan de kliniek moet voldoen? Klik dan naar deze website!

WhatsApp chat